محل تبلیغات شما

_علل نکوهش کوفیان 

ای مردم رنگارنگ ،ودل های پریشان و پراکنده ،که بدن های شان حاضرو عقل های شان ازآن ها غایب و دور است !من شما رابه سوی حق می کشانم .ولی چونان بزغاله هایی که از عرّش شیر فرار کنند .می گریزید !هیهات که با شما بتوانم تاریکی را از چهره عدالت بزدایم،وکجی ها را که در حق راه یافته،راست نمایم .

-فلسفه حکومت اسلامی

خدایا تومی دانی که جنگ و درگیری ما ،برای به دست آوردن قدرو حکومت وثروت نبود،بلکه می خواستیم نشانه های حق ودین تورا به جایگاه خویش بازگردانیم ودرسرزمین های تواصلاح راظاهر کنیم .تابندگان ستمدیده ات در امن وامان زندگی کنند .وقوانین ومقررات فراموش شده توبار دیگر اجرا گردد.

_شرایط رهبراسلامی

خدایا!من نخستین کسی هستم که به توروی آوردم ودعوت توراشنیدم واجابت کرد؛درنماز،کسی از من جزرسول خدا(ص)پیشی نگرفت ؛همانا شما دانستید که سزاوار نیست بخیل برناموس وجان و غنیمت ها واحکام مسلمین ،ولایت ورهبری یابد،وامامت مسلمین راعهده دار شود،تادراموال آنها حریص گردد؛ونادان نیزلیاقت رهبری ندارد تابانادانی خودمسلمانان رابه گمراهی کشاند؛وستم کار نیز نمی تواند رهبر مردم باشد،باستم حق مردم راغضب و عطاهای آنان راقطع کند ؛ونه کسی که درتقسیم بیت المال عدالت ندارد ،زیرا دراموال وثروت انان حیف ومیل کند وگروهی رابرگروهی مقدم می دارد؛ورشوه خوار درقضاوت نمی تواند امام باشد ،زیرا برای داوری با رشوه گرفتن،حقوق مردم را پایمال ،وحق رابه صاحبان ان نمی رساند و آن کس که سنت پیامیر راضایع می کند لیاقت رهبری ندارد ،زیرا که امت اسلامی رابه هلاکت می کشاند .


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین وبلاگ ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
shoray daneshamizy الکترونیک عصر جوان عین‌قاف آموزشی مؤسسه فرهنگیِ قرآن و عترت راهیان بصیرت قیمت لحظه ای و آنی بیت کوین خانه تبلیغات شریف دوربین مداربسته، مدارس هوشمند افشاگری و دزدی های مجازی کانون فرهنگی